Yönetim ve Organizasyon Şeması

Yönetim Kurulu

2017 yılı Eylül ayı itibariyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü’nü yürütmekte olan Melih Han Bilgin, Savunma ve Havacılık Sanayiinde uzman, üst düzey yönetici ve girişimci olarak yer almış, stratejik öneme sahip birçok projeye imza atmıştır. GE Havacılık Şirketinde uçak motorları ve gaz türbinleri konusunda uzmanlık eğitimi alan Sn. Bilgin, Hacettepe Üniversitesinden Uygulamalı Ekonomi alanında yüksek lisans derecesine, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği Bölümünden lisans derecesine sahiptir. Sn. Bilgin evli ve iki çocuk babasıdır (İdil ve Ethem Han).

21 Mayıs 2021 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte olan Kutluhan Taşkın, 27 Kasım 2021 tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir. 2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü; 2016-2018 döneminde Kalkınma Bakanlığı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdür vekilliği, 2011-2016 döneminde Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 2003-2007 ve 2009-2011 dönemlerinde Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğünde görev yapan Taşkın, 2006 yılında Planlama Uzmanlığına atanmış, 2001 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğünde Planlama Uzman Yardımcısı olarak kariyerine başlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Kutluhan Taşkın, yüksek lisansını Cornell Üniversitesi (ABD) kamu yönetimi programında tamamlamıştır.

13 Eylül 2022 itibarıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkan Vekilliği görevine başlayan Mutlu Koç, 12 Eylül 2022 tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir. 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde İktisat Bölümünü, 2002 yılında Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü’nde (Burslu) İşletme Yüksek Lisansını tamamlamış, 2004 yılında (mülga) Hazine Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Maden Sektörü Dairesi’nde uzman yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2010-2012 döneminde ABD’de Kolombiya Üniversitesi’nde kamu yönetimi alanında, enerji ve çevre konsantrasyonu kapsamında yüksek lisansını tamamlamış, 2012 yılında (mülga) Hazine Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü Yıllık Programlar ve Bütçe Dairesinde Daire Başkanı olarak göreve başlamıştır. Ocak 2014-Eylül 2022 döneminde sırasıyla; (mülga) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda, (mülga) Başbakan Yardımcılığı’nda, (mülga) Kalkınma Bakanlığı’nda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda Bakan/Başkan Danışmanı olarak görev yapmıştır. 2014-2016 döneminde Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’de, 2021-2022 döneminde Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.’de yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuştur.

Kasım 2019 tarihi itibariyle TPIC Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Edip Müyesseroğlu, 2018-2019 yıllarında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2005-2018 yıllarında özel sektörde, 1986-2005 yıllarında ise TPAO Bölge Müdürlüklerinde görev alan Sn. Müyesseroğlu, ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümü mezundur.

2018 yılı itibariyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiş olan Ferruh Akalın, 2004-2016 yıllarında PETRONAS, 1984-2004 yıllarında TPAO’da çalışmıştır. Sn. Akalın Ankara Üniversitesi’nden Jeofizik dalında doktora, Stanford Üniversitesi’nden Arama Jeofiziği Yüksek Lisansı, Colorado School of Mines’dan Jeofizik Mühendisliği ve Matematik Lisansı derecelerine sahiptir.

Organizasyon Şeması