Petrol   $
Doğal Gaz   $

Yeraltından Millî Ekonomiye

Teknolojiyi tecrübemizle harmanlayarak gerçekleştirdiğimiz üretim faaliyetleriyle ülkemize değer katmaya devam ediyoruz.

Tuna-1 Kuyusunda Doğal Gaz Keşfi

Batı Karadeniz Sakarya Bloğu Tuna-1 derin deniz kuyusunda doğal gaz keşfi yaptık.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

1954 tarihinde 6327 sayılı kanunla, kamu adına hidrokarbon arama, sondaj, üretim, rafineri ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuştur.


1954 - 1983 yılları arasında entegre bir petrol şirketi yapısında arama, üretim, rafinaj, pazarlama ve taşımacılık gibi pek çok faaliyetlerde bulunmuş, sonrasında yapılan yasal düzenlemelerle, yürüttüğü faaliyet alanlarının sayısını azaltmıştır. Günümüzde TPAO, hidrokarbon arama ve üretim projeleri yürüten ulusal petrol şirketi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi sayesinde Karadeniz'de 2020-2022 yıllarında bulunan toplam 710 milyar metreküp doğal gaz rezervi milletimizin hizmetine sunulacak. Sakarya Gaz Sahası'ndan birinci fazda üretilecek doğal gaz, 2023 yılının ilk çeyreğinde milletimizle buluşacak. Projenin bütün fazları tamamlandığında, Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının yaklaşık dörtte birini karşılayacak.