İŞ ORTAKLARIMIZ > Bağlı Kuruluşlarımız

Bağlı Kuruluşlarımız

Türkiye Petrolleri Denizaşırı Ltd. Şirketi (TPOC)

TPOC Ltd. 2014 yılı sonu itibariyle Hazar Denizi’nin Azerbaycan sektöründe yer alan projelerden Şah Deniz’de %19, Alov’da ise %10 hisse sahibidir. Libya’da operatör olarak Murzuk Basenindeki 147/3-4 no’lu Blok’ta %100 hisse ile yer almaktadır. Rusya’da %49 hisse ile ortak olduğu Baytugan Sahasında petrol üretim ve işletme faaliyetlerine planlandığı şekilde devam etmektedir. Afganistan’da 8 Ekim 2013 tarihinde Dragon Oil, Ghazanfar Investment Ltd. ve TP Afghanistan Ltd.’den oluşan konsorsiyum ve Afganistan Maden ve Petrol Bakanlığı ile imzalanan Arama ve Üretim Paylaşım Anlaşması kapsamında Mezar-ı Şerif (Operatör olarak) ve Sandıklı Sahalarında %40 hisse ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Irak’ta kurduğu proje şirketleri vasıtasıyla Badra Sahasında %10, Missan Sahasında %11,25, Siba Sahasında %40 ve operatör olarak Mansuriya Sahasında %50 hisse ile faaliyetlerini sürdürmektedir. TPOC Ltd.nin Trablus-Libya ve Bağdat-Irak’ta birer adet branş ofisi ile Lefkoşa KKTC ve Bakü Azerbaycan’da birer adet temsilciliği bulunmaktadır.

Türkiye Petrolleri BTC Ltd. Şirketi (TPBTC)

10 Eylül 2002’de Arazi Temini ve İnşaat Fazına geçilen projenin, 15 Nisan 2003’de başlayan fiziki inşaat faaliyetleri, her üç ülkede (Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye) tamamlanmış ve 29 Temmuz 2006 tarihli geçici kabulü ile işletme fazına geçilmiştir.

Projede hattın ham petrol ile doldurulması, 28 Mayıs 2006 tarihinde petrolün Ceyhan Terminaline ulaşması ile tamamlanmış, 4 Haziran 2006 tarihinde ilk Azeri petrolünün Ceyhan’dan tankerle ihracına başlanmıştır.

Halen 1,2 milyon varil/gün kapasitedeki boru hattından, 2014 yılında ACG Sahaları petrolü, Şah Deniz Sahası kondensatı, TengizChevroil, Türkmenistan petrolü ve diğer üçüncü parti petrolleri taşınmıştır.

2014 yılı içinde, 361 tanker ile 259 milyon varil petrol Ceyhan’dan dünya pazarlarına ulaştırılmıştır.

Türkiye Petrolleri SCP Ltd. Şirketi (TPSCP)

Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Anlaşmaları, 27 Şubat 2003 tarihinde imzalanarak Şah Deniz Aşama-1 Geliştirme Projesiyle birlikte inşaat kararı alınmış ve boru hattının sahibi olarak inşaat ve işletmesini gerçekleştirmek üzere proje şirketi SCPC “South Caucasus Pipeline Company” kurulmuştur.

Ekim 2004 tarihinde başlatılan SCP projesinde fiziki inşaat çalışmaları tamamlanmış ve boru hattı 26 Kasım 2006 tarihi itibari ile operasyonlara hazır hale getirilmiştir. Şah Deniz projesi üretim faaliyetlerine paralel olarak, mevcut gaz alım-satım anlaşmaları kapsamında, 7 Mart 2007 tarihinden itibaren gaz taşınmaya başlamıştır.

2010 yılında Temel Mühendislik ve 2012 yılında Detay Mühendislik aşamalarına başlanan Şah Deniz Aşama-2 projesinin geliştirilmesi çalışmalarında 17 Aralık 2013 tarihinde Nihai Yatırım Kararı verilmesiyle uygulama aşamasına geçilmiştir. Aşama-2’den ilk gaz üretimine 2018 yılının Aralık ayında başlanması planlanmaktadır. Aşama-2 kapsamında üretilecek ilave 16 milyar m3/yıl gazın 6 milyar m3’lük kısmının BOTAŞ’a, 10 milyar m3’lük kısmının ise Avrupa’daki gaz alıcılarına (TANAP ve TAP hatları ile) satılması planlanmaktadır. İlave gazın taşınması için mevcut SCP hattının genişletilmesi öngörülmektedir.

TP Petrol Dağıtım A.Ş. (TPpd)

2007 yılında fiili satışlara başlayan TPPD, kuruluşunda limited şirket olarak kurulmuş olup, 2009 yılında gelişen ihtiyaçlar nedeniyle anonim şirkete dönüştürülmüştür. 2010 yılının Mayıs ayında şirket yönetiminde düzenlemeye gidilmiş ve yeni bir yapılanma oluşturulmuştur. Şirket kuruluşunda 30 Milyon TL olan sermayesi, 2009 yılında 100 Milyon TL’ye, 2013 yılında da 320 Milyon TL’ye çıkarılmıştır.

Şirket, 2013 yılı başında Bakanlar Kurulu Kararı ile TPIC’ten yine bir TP alt şirketi olan TPOC’a devredilmiştir. Şirket bünyesinde 01 Ocak 2015 tarihi itibariyle 131 personel ile faaliyet göstermektedir. Bu personelin 87’si Ankara Genel Müdürlükte çalışmakta olup, geri kalan 44 personel tesislerde ve dolum noktalarında faaliyet göstermektedir.

Ülkemizde 26 farklı noktadan dolum yapan TPPD ürün tedariğini yerli rafinerilerden, diğer dağıtıcılardan ve kendi tesislerinden olmak üzere 3 farklı yöntemle gerçekleştirmektedir.

Hatay Dörtyol, Kırıkkale ve İzmit (Körfez) olmak üzere 3 adet depolama tesisi bulunmaktadır. İzmit’te bulunan depo 10.000 m3 kapasiteye sahiptir. Kırıkkale’de bulunan depo 23.000 m3 kapasiteli olup, 2008 yılında satın alınmıştır. Diğer depo Dörtyol Tesisleri BOTAŞ’tan 49 yıllığına kiralanmıştır ve 90.000 m3 kapasitelidir. 2009 yılından bu yana Dörtyol’da ithal ürün ikmali de yapılmaktadır.

2007 yılında ilk bayiliklerini veren TPPD, yıllar içinde bayi sayısını düzenli olarak artırarak 2010 yılı sonunda 100 lisanslı bayi sınırını aşmıştır. TPPD, 2014 yılında bayi sayısını 53 adet artırarak 284 bayi sayısına ulaşmıştır.

Şirketin 2 ana satış kanalı olan bayi ve endüstriyel satışlarda, şirket pazar payını her geçen yıl daha da artırmaktadır. TPPD, 2013 yılında %3,7 payına ulaşılmıştır. Ekim 2014 tarihli EPDK raporlarına göre pazar payı %4,1 olarak gerçekleşmiştir.

EPDK resmi satış verilerine göre şirket, 2013 yılında 662 bin ton, 2014 yılı ilk 10 ayında ise 670 bin ton satış gerçekleşmiştir.

Kuruluşundan bu yana sektörde faaliyet gösteren TPPD, kamu sermayeli bir şirket olarak attığı her adımda kamu menfaatini gözetmektedir. 2009 yılından bu yana kamu akaryakıt ihalelerinde rekabetçi bir fiyat anlayışı ile hareket eden TPPD, birçok ihalede fiyatın düşmesine ve kamunun daha avantajlı fiyatlarda ürün alımına vesile olmuştur. Bu sayede kârın kamuda kalması sağlanmıştır. 

Detaylı bilgi için : www.tppd.com.tr