PAZARLAMA > Doğal Gaz Pazarlama

 Türkiye’nin en büyük doğalgaz üreticisi olan TP, ilk doğalgaz keşfini 1970 yılında Kumrular ve Hamitabat sahalarında yapmış ve ticari anlamda ilk doğalgaz satışı 1976 yılında gerçekleştirilmiştir.

Doğalgaz üretim faaliyetlerini 6326 sayılı Petrol Kanununa göre yürüten Ortaklığımız, ürettiği gazı4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen 23 Mayıs 2003 tarih ve DTS/148-18/022 numaralı Toptan Satış Lisansı ile toptan satış şirketlerine, dağıtım şirketlerine ve serbest tüketicilere pazarlamaktadır.

Doğalgaz üretimi yapılan bölgelerde Ortaklığımıza ait ana boru hattından bağlantı hattı ile gaz alabilecek serbest tüketici firmaların talepleri mevcut arz-talep dengesi içerisinde değerlendirilip, EPDK onayı alındıktan sonra cevaplandırılmaktadır. Ana boru hattından uzak marjinal sahalarda üretilen doğalgaz ise sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) formatında doğalgaz satışı yapan firmalara satılmaktadır.

TP ile doğalgaz satış sözleşmesi imzalamış serbest tüketicilere uygulanan Doğalgaz Satış Fiyat Tarifesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.