TEMEL FAALİYETLER > Arama

Her geçen gün artan petrol ve doğal gaz ihtiyacımızı yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan karşılama yönündeki vizyon ve misyonumuz doğrultusunda, faaliyetlerimizi ülkemizin yeterince aranmamış basenlerine ve özellikle Karadeniz ve Akdeniz deniz alanlarına yönlendirerek, yatırımlarımıza son yıllarda büyük bir ivme kazandırdık.

2014 yılında da hidrokarbon varlığı ispatlanmış basenlerin yanı sıra, henüz yeterince aranmamış yörelerimizde de çalışmalarına devam etmiştir. Son yıllarda denizlerimizdeki hidrokarbon arama çalışmalarına giderek artan ölçüde ivme kazandırılmıştır. Bu arada, hem doğal gazın önem kazanması hem de yeni kavramlarla birlikte yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasıyla sığ ve derin hedefli doğal gaz arama projelerine önem verilmiştir.

Antalya Körfezinden sonra Mersin ve İskenderun Körfezlerindeki ruhsatlarımızı kapsayan farmout çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz. Denizlerimizdeki sondajlardan elde edilebilecek başarılı sonuçların, hem Türkiye Petrollerini hem de ülkemizi, 2023 yılı hedeflerine taşıyacak önemde olduğunun bilinci ve heyecanı içerisindeyiz.

Ülkemiz kara alanlarında da benzer gayret, heyecan ve beklentilerle arama, sondaj ve üretim programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli yatırımlara öncelik verilmektedir. Denizlerimizdeki arama-sondaj çalışmaları, Ortaklığımız tarihinde erişilmemiş olan bir düzeyde bütün hızıyla devam etmektedir. Bütün bu girişimlerimizin çatısı altında, sondaj faaliyetlerimizi yurtiçinde ve yurtdışında aralıksız olarak devam ettirme kararlılığındayız.