ŞİRKET PROFİLİ > Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

Vizyonumuz:

Ülkemizin petrol ve doğal gaz ihtiyacını karşılayan, çalışılması en çok arzu edilen, bölgesinde etkin bir dünya enerji şirketi olmaktır.

Misyonumuz:

Ülkemizin petrol ve doğal gaz potansiyelini tespit etmek ve milli ekonomiye kazandırmak, uluslararası faaliyetler ile gelir kaynakları temin etmek ve enerji sektörüne etkin rol oynamak, ülkemizin enerji koridoru olmasında aktif görev almak.

Değerlerimiz:

  • Liyakat,
  • Etkinlik ve Verimlilik,
  • Takım Çalışması ve İletişim,
  • Değişime Açıklık ve Yenilikçilik,
  • Çevreye Duyarlı,
  • Çalışan Memnuniyeti,
  • Sorumluluk,
  • Bilgi, Tecrübe ve Yetki Paylaşımı,
  • Güvenilirlik ve Dürüstlük.