ŞİRKET PROFİLİ > Stratejilerimiz

 Ortaklığımızın en büyük amacı; yakın gelecekte yurtiçi üretimini ve yurtdışı üretim payını artırarak ülkemizin hidrokarbon ihtiyacını karşılamaktır. Ulusal ve uluslararası arenada konumumuzu geliştirmek için; dünya ölçekli petrol ve doğal gaz şirketleri ile işbirliği edebilmeyi amaçlayan TP’nun stratejileri;

Büyümek

  • Ülkemizin kara alanlarındaki tüm basenlerinin hidrokarbon potansiyelini ortaya çıkarmak,

  • Ülkemiz deniz alanlarındaki yatırımlarını artırmak, hidrokarbon potansiyelini ortaya çıkarmak,

  • Deniz alanlarında uluslararası dev petrol şirketleri ile konsorsiyumlar kurarak riski paylaşmak, teknoloji ve bilgi transferi sağlamak,

  • Özellikle yakın coğrafyada olmak üzere uluslararası portföyünü geliştirmek,

  Verimlilik

  • Operasyonel verimliliğini geliştirmek,

  • Teknolojik yeniliklere öncelik vermek,

 Entegrasyon

  • Doğal Gaz Depolama, CNG ve Boru Hattı projelerinde etkin rol almak,

  • Arama, Sondaj, Kuyu Tamamlama ve Araştırma Merkezi ile teknik servis hizmetleri sunmak,

 Çalışan Gelişimi

  • Profesyonel eğitimlerle yüksek performanslı uzmanlar ve şirketin amaçlarına ulaşmasını hedefleyen bireyler yetiştirmek,

  • Ortaklığımıza yeni katılan personelin hızlı ve verimli bir şekilde entegrasyonunu sağlamak,