İŞ GELİŞTİRME > Ankonvansiyonel Arama

Trakya Havzasına açılması planlanan pilot kuyuların jeolojik ve jeofizik çalışmaları tamamlanmış, kuyu sunumları yapılmış olup, yeni petrol kanununa ilişkin intibak ve yeni arama ruhsatı başvuruları ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. Shell Dadaş Projesi kapsamında açılan iki kuyunun teknik takipleri yapılmış, Halliburton ile ankonvansiyonel projelere yönelik potansiyel işbirliği alanlarını belirlemek üzere MOU imzalanmıştır.