İNSAN KAYNAKLARI > Performans Sistemi

 Ortaklığımız vizyon, misyon ve değerlerine uygun olarak İş Analizi çalışmaları sırasında elde edilen veriler ışığında revize edilen yetkinlikler çerçevesinde; beyaz yakalılar için çok yönlü, mavi yakalılar için tek yönlü değerlendirmeyi benimseyen, gelişim odaklı performans değerlendirme sistemimizle ölçümlemelere devam edilmektedir.