İNSAN KAYNAKLARI > Çalışanlarımızın Profili

Ortaklığımızın toplam personel sayısı 2015 yılı sonu itibarıyla 4.780 kişidir. Bu personelin; 1.642’si Genel Müdürlüğümüzde, 1.634’ü Batman Bölge Müdürlüğü’nde, 964’ü Adıyaman Bölge Müdürlüğü’nde, 540’ı Trakya Bölge Müdürlüğü’nde çalışmaktadır.

Nitelikli, bilgili, tecrübeli ve teknolojik yeniliklere açık 1549 kapsam dışı, 3.231 kapsam içi çalışanımız, sahip oldukları liyakat, etkinlik, verimlilik, takım çalışması, iletişim, değişime açıklık, yenilikçilik ve sorumluluk gibi değerlerle, Ortaklığımızı gelecekte daha büyük başarılara taşıyacaktır.