PROJELER > Yurt Dışı Projeler

Ortaklığımız, Azerbaycandaki üretim faaliyetlerini aktif olarak yürütmüş olup, Irak, Afganistan, Rusya ise ilgili proje şirketleri tarafından yürütülmüştür. İş Geliştirme kapsamında, ülkeler ile ikili ilişkiler ve/veya şirketler arası ilişkiler çerçevesinde sürdürülmüştür. Strateji Yol Haritası kapsamında odak olarak belirlenmiş ülkelerdeki fırsatlar takip edilmiştir.

Mevcut Yurtdışı Projeleri

Kazakistan

2009 yılında yürürlüğe giren vergi kanunu ve sonrasındaki gelişmeler nedeniyle Ortaklığımız tarafından Kazakistan Devleti’ne karşı ICSID nezdine tahkim davası başlatılmıştır. Kazak Hükümetinin teklifi ile uzlaşma sağlanmış ve alınan karar gereği Ortaklığımızın KTM şirketindeki hisselerinin KazMunayGaz (KMG) şirketine devri 21 Ekim 2014 tarihinde imzalanan devir anlaşması ile tamamlanmıştır. ICSID kararı gereği 30 Haziran 2014 tarihli hisse anlaşması uyarınca 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KTM Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak Ortaklığımız tüm hak ve borçları sona ermiştir.

Azerbaycan

TP 2018 yılı itibariyle, Azerbaycan’da Geliştirme ve Üretim Projeleri olan ACG (Azeri-Çıralı-Güneşli) (TP %5,73), Şah Deniz (TP %19) Arama Projelerine ortaktır.

Ayrıca, Ortaklığımız Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Ham Petrol Boru Hattı Projesini hayata geçirmek amacıyla kurulan BTC Co.’da %6,53, Şah Deniz gazını Gürcistan-Türkiye sınırına kadar taşıyan Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nde ise %19 hisseyle yer almaktadır.