PROJELER > Üretimi Artırma Projesi

Batı Raman Sahası

1986 yılından bu yana yürütülmekte olan Batı Raman Petrol Üretimini Yükseltme Projesi kapsamında 2014 yılı içerisinde, sahaya 12.750,16 MMscf gaz (%92 oranında CO2) basılmış, 10.637,77 MMscf gaz ise geri üretilmiştir. Üretilen gazdan tekrar yararlanabilmek amacı ile bu gazın 10.252,00 MMscf’lik kısmı 3TP2 ve AP2 istasyonlarında bulunan “recycle sistemi” vasıtasıyla rezervuara tekrar basılmıştır.

2014 yılında Dodan Sahasında 2.996,5 MMscf gaz üretilmiş ve 2.556,0 MMscf CO2 gazı Dodan-Batı Raman Boru Hattına basılmıştır. 2014 yılı sonu itibarıyla Dodan Sahasında üretilen toplam gaz miktarı 274.793,9 MMscf'ye, boru hattına basılan toplam CO2 miktarı 247.616,1 MMscf'ye ulaşmıştır.

2014 yılı sonu itibarıyla rezervuara toplam 396.509,53 MMscf gaz basılmıştır. Geri üretilen gaz miktarı 287.928,92 MMscf ve “Recycle” edilen gaz miktarı ise 149.306,80 MMscf’ye ulaşmıştır. 2014 yılı sonuna kadar proje kapsamında sahadan toplam 114.247.254 varil petrol üretilmiş olup, bunun 78.278.033 varillik kısmı proje sayesinde üretilmiş olan ilave petroldür.

2014 yılı içerisinde toplam petrol üretimi 2.792.486 varil olarak gerçekleşmiştir. Petrolle birlikte üretilen gazın oranı 3.809,4 scf/varil, 1 varil petrol üretmek için enjekte edilen gaz miktarı ise 4.565,9 scf olmuştur.

Kuyulardan su/gaz gelişini kontrol etmek amacı ile 11 üretim kuyusundan 22.253 varil polimer-jel enjeksiyonu yapılmıştır.

Su enjeksiyonunun etkinliğini artırmaya yönelik olarak ise NaOH ile zenginleştirilmiş su enjeksiyonuna dönüşümlü olarak 4 kuyudan devam edilmiş olup, yıl içinde toplam 62.967 varil kimyasal katkılı suyun enjeksiyonu yapılmıştır. Ayrıca, sahada, yıl içerisinde 20 adet kuyunun sondajı tamamlanmıştır.