İŞ ORTAKLARIMIZ > Yurt İçi Ortaklar

Ortak Arama Projeleri

Kara Alanları

TP - NVT PERENCO

NVT Perenco operatörlüğünde değerlendirme çalışmalarına devam edilmiştir. Koban 3B, Kastel-Karaali 3B verisi ile Kuzey Hazro 2B hatlarının reproses çalışmaları tamamlanmış, K. Hazro civarında Eylül-Çıralı alanında jeoloji ve jeofizik değerlendirme çalışmalarına devam edilmiş, Güldere-1 Kuyusunun sondajı tamamlanmıştır. Softek-Gercüş ruhsat alanlarında Koban 3B ve Kastel 3B sismik verilerinin değerlendirilmesine devam edilmiş, Kedil-1 Kuyusunda geçici olarak üretim durdurulmuş, Kedil-2 Kuyusunun sondajı gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında sondajı yapılan Girdara-2 Kuyusunda work-over çalışmaları tamamlanmış ve kuyu geçici olarak terk edilmiş, Proje kapsamında toplam 209,16 km olarak planlanan Softek 2B sismik veri toplama çalışması güvenlik koşullarından dolayı 168,6 km olarak tamamlanmış, veri işlem çalışmalarına başlanmıştır. Ortaklık kapsamında yeni ruhsat başvurusu ve intibak çalışmalarına devam edilmiş, Teknik ve İşletme Komite toplantıları düzenli olarak yapılmış, yıl sonu toplantılarında ise 2015 iş ve yatırım programları kararlaştırılmıştır. Ortaklık kapsamındaki alanlarda yaşanan lojistik ve güvenlik kaynaklı aksaklıkların giderilmesi amacıyla Perenco’nun operatör olduğu arama ruhsatlarında operatörlüğün iki yıllığına geçici olarak Ortaklığımıza devri hususunda mutabakata varılmış, bununla ilgili olarak anlaşma üzerinde değişiklik ve diğer düzenlemelerin tamamlanması için çalışmalara başlanmıştır.

TP - TIWAY OIL

Mevcut sismik hatların ve kuyu verilerinin incelenmesine devam edilmiştir.

TP - AMITY OIL

Ortaklığımız ile Amity Oil arasındaki Trakya Baseni Ortak İşletme Anlaşması kapsamında;                

D.Yenibağ-1, Göçerler, Adatepe, D. Adatepe, Reisdere, Eskitaşlı, Dikilitaş, Paşaköy, Kumdere, Yenibağ ve Pelit Sahalarından doğal gaz ve kondensat üretimine devam edilmiş, ortaklık kapsamında bulunan arama ruhsatlarında ise arama çalışmaları sürdürülmüştür.

TP - SHELL

Shell Dadaş Projesi kapsamında açılan iki kuyunun teknik takipleri yapılmış, Halliburton ile ankonvansiyonel projelere yönelik potansiyel işbirliği alanlarını belirlemek üzere MOU imzalanmıştır.

Deniz Alanları

TP - TIWAY - FOINAVON

Yıl içerisinde, ortak ruhsatlarda bulunan Ayazlı, D. Ayazlı, Akkaya ve Akçakoca Sahalarından gaz üretimine devam edilmiş, Akçakoca Platformundan üretim yapmakta olan kuyularda ilave perforeler yapılarak-kompresör revizyonu ile üretimin düşük basınç değerlerinde bile sürdürülebilir olması-ekonomik sınırlar içinde kalması sağlanmıştır. Yeni arama hedeflerini de içine alan geniş işletme ruhsatı alanında ise ekonomik olabilecek yeni arama hedeflerinin tespitine yönelik jeolojik ve jeofizik değerlendirmelere devam edilmiştir.

TP - SHELL (KARADENİZ)

2012 yılında Shell ile Karadeniz AR/TPO/3920 no’lu ruhsat alanının bir bölümü için başlatılan ortaklık görüşmeleri imzalanan anlaşma ile sonuçlandırılmıştır. Hak tesisi için yapılan başvuru sonrası Bakanlar Kurulu Kararı ile anlaşma yürürlüğe girmiştir. Anlaşma gereği Shell, Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemisiyle 1.540 km2 3B ve buna ek olarak 190 km sismik veri toplamış, söz konusu verilerin CGG Oslo ofisi tarafından 2013 yılının sonlarına doğru başlayan proses çalışmaları sonucunda üretilen farklı veriler 2014 yılının farklı aylarında tamamlanmıştır. Aynı şekilde, söz konusu ruhsatta yer alan Limanköy ve Boğaziçi 3B sismik veri setleri ile toplam uzunluğu 1.500 km olan 13 adet bölgesel sismik hattın 2013 yılının sonlarına doğru başlayan ve ION-GXT Londra ofisinde gerçekleştirilen reproses çalışmaları 2014 yılının farklı dönemlerinde tamamlanmıştır. Tüm bu çalışmalara paralel olarak yürütülen bölgesel ve alansal sismik yorumlar sonucunda ruhsatın derin kısmında bir adet arama kuyusu açılmasına karar verilmiştir. Sondajı gerçekleştirecek olan Noble Globetrotter II sondaj gemisi Yalova’nın Beşiktaş Limanı’na gelmiş ve kulesinin sökülmesine başlanmıştır. 

TP - SHELL (AKDENİZ)

Akdeniz’de Antalya Körfezi ve açıklarında, AR/TPO/4154, AR/TPO/4319 ve AR/TPO/4320 no’lu ruhsatlarda, TP ile Shell arasında imzalanan farm-in ve Ortak İşletme Anlaşması kapsamındaki çalışmalar 07.11.2014 tarihi itibarı ile sonlandırılmıştır.

TP - SHELL (LÜBNAN)

Lübnan Deniz Alanları 1. Ruhsat İhalesi kapsamındaki, Lübnan deniz alanlarının hidrokarbon potansiyeline yönelik teknik çalışmalar tamamlanmış, ayrıca bu ihale kesin olmayan ileri bir tarihe ertelenmiş, söz konusu ihalenin durumu göz önüne alınarak çalışmaların sürdürülmesi planlanmıştır.