Eğitim > Eğitim

 Tüm kuruluşların, stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlayabilecek donanıma sahip çalışanlara ihtiyacı vardır. Eğitim faaliyetlerinin amacı da çalışanların kurum hedeflerine katkıda bulunmalarına olanak sağlayacak bilgi ve becerilerle donatılmasıdır. TP için eğitim, mesleki beceri ve verimliliğinin artırılmasının yanı sıra, personelin çalışma motivasyonunun, bağlılığının ve kişisel gelişiminin sağlanması açısından son derece önemli ve en büyük yatırım olarak değerlendirilmektedir.

TP; insan kaynaklarına verdiği önem çerçevesinde; yurtiçi ve yurtdışı eğitim imkanlarından faydanılarak, personelin daha verimli hale getirilmesine çalışmaktadır. Bu çerçevede, TP personelinin güncel bilgi ve teknolojiyi izlemesi amacıyla eğitim ve geliştirme programlarının uygulanmasına hız verilmektedir.Bu kapsamda, yurtiçinde ve yurtdışında personelimizin eğitime katılımı sağlanmıştır. TP’da göreve başlayan personel, oryantasyon eğitim programı dahilinde; faaliyet alanlarımız ile ilgili bilgilendirilmekte ve Bölge Müdürlüklerimizde saha operasyonlarını yerinde izleyebilme imkanı bulmaktadır.

Ayrıca, Şirketimizin üzerinde önemle durduğu; çalışma sağlığı ve iş güvenliği, teknik emniyet, yangınla mücadele, denizde canlı kalma teknikleri, çevre bilincini geliştirme eğitimleri güncellenen bilgileriyle her yıl çalışanlarımıza verilmektedir.

Ayrıca, hizmetiçi eğitim kapsamında Araştırma Merkezi "Kuyu Kontrolü Eğitim Merkezi"nce TP mühendisleri ve teknisyenleri ile TPIC, TPOC ve Ortaklık dışı yerli ve yabancı şirket personeline IWCF standartalarına göre sertifikalı "Uygulamalı Kuyu Kontrolü Kursu" verilmektedir.

Eğitime Destek...

Kuruluşundan bugüne kadar ekonomiye önemli katkılar sağlayan TP, sosyal sorumluluk projelerine de destek vermektedir.Batman`da öğrenime ilk olarak açılan bir okul konumunda olan Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu, 1965 yılında TP`nin katkılarıyla, Batman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde kurulmuştur. 1990`lı yıllarda Batman`da "TED Batman Özel Koleji"de yöre halkının ingilizce ağırlıklı bir eğitim görmesi amacıyla, TP`nin katkılarıyla kurulmuş ve halen faaliyetlerini sürdüren başarılı bir eğitim kurumudur. Aynı şekilde TP, eğitime destek amacıyla 2008 yılında Batman Üniversitesi bünyesinde kurulacak bir fakülte binasının yapılması ve yeni bir okulun 2010 yılı içerisinde inşaası için yardımlarda bulunmuştur.

Diğer taraftan, Adıyaman ilinde, Başbakanlık  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü sorumluluğunda işletilmek üzere 400 kişi barınma kapasiteli kız öğrenci yurdunun yapılmasına ilişkin protokol  2009 yılında imzalanmıştır.  TP, bölgede sosyal amaçlı olarak, il, ilçe ve köy okullarına kitap, spor malzemeleri, kırtasiye gibi yardımlarda yapılmaktadır.

Ayrıca, mahalle ve köy  yollarının asfaltlanması için TP Adıyaman Bölge Müdürlüğü görev alanına giren Valilik, Belediye Başkanlıkları, Adıyaman Üniversitesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğüne asfalt yardımı da yapılmaktadır.