İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ & ÇEVRE > İş Sağlığı ve Güvenliği - Çevre Entegre Yönetim Sistemi Politikası

TP İş Sağlığı ve Güvenliği - Çevre Entegre Yönetim Sistemi Politikası

TP'de OHSAS 18001 ve ISO 14001 Yönetim Sistemi Çalışmaları :

Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinde Yönetim sistemi çalışmalarına Eylül 2013 tarihinde başlanmış Haziran 2014 tarihinde sistem kurularak Türk Standartları Enstitüsünden yönetim sistemi belgeleri alınmıştır.

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Entegre Yönetim Sistemi; Petrol, Doğalgaz Arama, Sondaj, Üretim ve Depolama faaliyetlerini kapsamaktadır.

Entegre Yönetim Sistemimizde tüm işlerimizde; çalışanların, faaliyetlerimizden doğrudan etkilenen diğer kişilerin iş sağlığını ve iş güvenliğini ilk planda tutmakta, çevreyi etkileyen faaliyetleri değerlendirerek kontrol önlemlerini almak üzere, TS 18001: 2008 ve TS EN ISO 14001:2005 şartları uygulanmaktadır.

Ortaklığımız Üst Yönetimi, Entegre Yönetim Sistemi El Kitabında açıklanan politika ışığı altında yönetim sistemini sürekli geliştirmeyi, ülkemizin mevzuatına uymayı, bu doğrultuda amaçlarını belirlemeyi, düzenli olarak gözden geçirmeyi, yönetim sisteminin sürmesini ve gelişmesini devam ettirmek için gerekli kaynakları sağlamak kararlılığındadır.

 

 TP Genel Müdürlük, Adıyaman Bölge Müdürlüğü, Batman Bölge Müdürlüğü ve Trakya Bölge Müdürlüğü OHSAS 18001:2008, ISO 14001:2004 belgelerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TP GENEL MÜDÜRLÜK

TS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi              TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

TP ADIYAMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi             TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

TP
 BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

TS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi             TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

TP TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TS 18001:2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi             TS EN ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi