Ülkeler Bazında Petrol İthalatı



2017 yılında, Türkiye’nin ithal ettiği petrolün %89’u dokuz ülkeden gelmiştir. 2016 yılında ile ülkemizin petrol ithalatında Irak’ın %23 pay ile birinci sırada olduğu, bunu %19 pay ile Rusya’nın ve %17 pay ile İran’ın takip ettiği kaydedilmişti. 2017 yılında ise İran’ın payı önemli miktarda artarak %27 olarak gerçekleşmiş ve petrol ithalatımızda birinci sıradaki ülke olmuştur. Rusya’nın payı %19 olarak sabit kalarak 2.sırayı korumuş, Irak’ın payı ise %17’ye düşerek üçüncü sıraya gerilemiştir. 2017 yılında Irak, Rusya ve İran ile birlikte Hindistan (%8), Suudi Arabistan (%5), Kuveyt (%4) petrol ithalatımızda öne çıkan diğer ülkelerdir. Bu ülkeleri yaklaşık %3’lük payları ile Yunanistan, Bulgaristan ve İsrail takip etmektedir.